عکس های خنده دار http://miracle323.mihanblog.com 2018-06-25T04:40:45+01:00 text/html 2015-08-08T08:46:35+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی نظرسنجی ترولی http://miracle323.mihanblog.com/post/1941 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(253, 250, 236);">همون طور که میدونید این 2 تا صورتک ترول دوتا از معروف ترین صورتک ها هستند</span></div><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(253, 250, 236);"></p><p style="text-align: center; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 250, 236);">حالا شما با کدومش بیشتر حال میکنید؟؟</p><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 250, 236);"><a href="http://roodebor1.blogfa.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(253, 250, 236);"></a><a href="http://roodebor1.blogfa.com/" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><img width="519" height="383" src="http://s4.picofile.com/file/7934374187/hghgh.jpg"></a></div> text/html 2015-08-08T08:44:31+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی دو تا ترول مدرسه http://miracle323.mihanblog.com/post/1940 <p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(253, 250, 236);">2 ترول جدید خنده دار و باحال از دوران مدرسه و ابتدایی</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(253, 250, 236);">من یکی که دقیقا نابود میشدم LOL</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(253, 250, 236);"><img title="ترول مدرسه" src="http://s5.picofile.com/file/8119591534/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.jpg" alt="ترول مدرسه" width="403" height="297"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(253, 250, 236);">&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(253, 250, 236);">ترول تفاوت مدرسه و دوران ما با زمان حال</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(253, 250, 236);"><img title="ترول جدید مدرسه" src="http://s5.picofile.com/file/8119591726/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C.jpg" alt="ترول جدید مدرسه" width="448" height="414"></p> text/html 2015-08-08T08:43:58+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی ترول عاشقی http://miracle323.mihanblog.com/post/1939 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8120169268/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7.jpg"></div> text/html 2015-08-06T12:48:37+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی استاتوس خنده دار http://miracle323.mihanblog.com/post/1938 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;">سلامتی اون پسری که شب عروسی عشقش قاطی کرد رفت دم تالار عروسی</span><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/21.gif" alt="" border="0" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 16px; text-align: center;"></div><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6666669845581px; line-height: 16px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; font-size: small;"><div style="text-align: right;">ولی نرفت تو که عروسی رو بهم بزنه صبر کرد وختی عروس اومد بیرون با خشم رفت جلو<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/16.gif" alt="" border="0"></div></span><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6666669845581px; line-height: 16px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; font-size: small;"><div style="text-align: right;">تور صورت عروس رو برداشت<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/27.gif" alt="" border="0"></div></span><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6666669845581px; line-height: 16px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; font-size: small;"><div style="text-align: right;">دید اصن اون نیست<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/08.gif" alt="" border="0"></div></span><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6666669845581px; line-height: 16px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; font-size: small;"><div style="text-align: right;">اسکل تالارو اشتباه اومد بود<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/10.gif" alt="" border="0"></div></span><div style="text-align: right;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6666669845581px; line-height: 16px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: center; font-size: small;"><div style="text-align: right;">فامیلای دامادم گرفتن مثه سگ زدنش<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" alt="" border="0"></div></span> text/html 2015-08-06T12:34:19+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی ترول http://miracle323.mihanblog.com/post/1937 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8139766018/10632526_329221900572687_1179141038_n.jpg" alt="ترول جواد"></div> text/html 2015-07-21T09:29:08+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی کیا اینطوری هستن؟ http://miracle323.mihanblog.com/post/1936 <div align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2365.jpg" alt="ترول های بامزه, جدیدترین ترول ها" title="ترول های بامزه, جدیدترین ترول ها"></div> text/html 2015-07-21T09:16:59+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی ترول http://miracle323.mihanblog.com/post/1935 <div align="center"><img class="aligncenter" title="ترول وقتی میخوام از خیابون رد بشم!!!" src="http://www.parstroll.ir/wp-content/uploads/images/56vakpmr.jpg" alt="ترول وقتی میخوام از خیابون رد بشم!!!" height="564" width="586"></div> text/html 2015-07-21T09:12:34+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی ترول http://miracle323.mihanblog.com/post/1934 <div align="center"><img class="aligncenter" title="ترول خطری که خواهران رو تهدید می کنه" src="http://www.parstroll.ir/wp-content/uploads/images/iciuyd09.jpg" alt="ترول خطری که خواهران رو تهدید می کنه" height="388" width="480"></div> text/html 2015-06-24T13:07:15+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی ترول مدرسه http://miracle323.mihanblog.com/post/1933 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8148291050/0_145982001339871362_taknaz_ir.jpg" alt="" height="561" width="500"></div> text/html 2015-05-17T06:01:19+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی پ نه پ http://miracle323.mihanblog.com/post/1932 <div align="center"><img src="http://up.pat-o-mat.com/up3/137471917480971.jpg" height="357" width="572"></div> text/html 2015-05-17T06:00:47+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی ترول قبرستان http://miracle323.mihanblog.com/post/1931 <div align="center"><img src="http://pajvak.com/cache/imgs/dc14dc59a93414b7f85425bd55324fe9.jpg" alt="" border="0" height="589" width="532"></div> text/html 2015-04-06T05:55:24+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی خخخخ http://miracle323.mihanblog.com/post/1930 <div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-7059" alt="15" src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2013/09/15.jpg" height="438" width="278"><br><br><font size="4">بقیه در ادامه</font><br></div> text/html 2015-04-02T16:55:37+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی خخخخ http://miracle323.mihanblog.com/post/1929 <div align="center"><img class="decoded" alt="http://up.sasansms.ir/Troll/121/1209.jpg" src="http://up.sasansms.ir/Troll/121/1209.jpg"></div> text/html 2015-03-30T09:18:44+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی جوک!!! http://miracle323.mihanblog.com/post/1928 <div style="text-align: center;"><font size="3">یارو زنگ میزنه رستوران میگه غذا چی دارید ؟</font><br><font size="3">خانمه میگه : پیتزا ، جوجه کباب ، کوبیده ، مرغ ، استیک</font><br><font size="3">یارو میگه خوش بحالتون ما تو یخچال کوفت هم نداریم ! </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> پدر بزرگ رو به نوه:</font><br><font size="3">بدو برو قایم شو ،امروز مدرسه رو پیچوندی معلمت اومده دنبالت</font><br><font size="3">نوه: نـــــــه، شما باید قایم شی، …</font><br><font size="3">من بش گفتم نمیام چون شما فوت کردین!!! </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> شیطان هرکاری کرد آدم سیب نخورد!</font><br><font size="3">رو کرد به حوا گفت : بخور واسه پوستت خوبه ! </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> یکی از سوالاتی که ذهن منو درگیر کرده اینه که این آتشنشان های محترم ، چرا همون طبقه ی اول نمی شینن که وقتی میخوان برن ماموریت مجبور نشن از اون میله ها سر بخورن بیان پایین؟! </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> &nbsp;زن به محض ورود شوهرش به طرف او رفت و گفت: عزیزم نمیدونی واسه جشن تولدت چی خریدم!!!</font><br><font size="3">مرد تشکر کرد و گفت: حالا بگو ببینم چی خریدی؟</font><br><font size="3">زن گفت : صبر کن برم بپوشم و بیام!!!!! </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> میدونی پنج شنبه شبها بعد از 12 شب چی میشه؟</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">.</font><br><font size="3">. </font> </div><p style="text-align: center;"><font size="3">فکر بد نکن جــــــــــــمعه میشه!!!!</font></p><div style="text-align: center;"><font size="3"> </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: center;"><font size="3">اندر باب تیز بودن بعضیا:<br>بعضیا فکر می کنن خیلی تیزن ...! سوزنم تو همین فازا بود نخ رفت تو ک*..نش</font></p><div style="text-align: center;"><font size="3"> </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> آقا خروسه ضمن اظهار خوشنودی از افزایش قیمت مرغ ادامه داد،</font><br><font size="3">خیلی خوشحالیم که به بالاخره نوامیس عریان ما از پشت ویترن ها جمع آوری شد ! </font></div><hr style="height: 3px; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="80%" color="#800000" size="2"><div style="text-align: center;"><font size="3"> لذتی که در سر کشیدن پارچ هست در گرفتن ماچ نیست </font></div> text/html 2015-03-28T14:27:36+01:00 miracle323.mihanblog.com سبحان اسدی جوک!!! http://miracle323.mihanblog.com/post/1927 <div style="text-align: center; "><font size="3">تنهایی یعنی اینکه .......<br> تو دسشویی با آفتابه بحرفی<br> .<br> .‏<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> حالا مورد داشتیم طرف بعد از تموم شدن حرفاش آفتابه رو بوسیده<br> این یکی دیگه به دعا محتاجه<br></font><hr style="width: 100%; height: 2px; "><font size="3">با دختره رفته بودم رستوران<br> نمکدونش از این پیچوندنیا بود<br> هی تونش میداد ، نمک نمیومد !<br> خیلی آروم تو گوشش گفتم بپیچونش<br> اونم اول یه نگاه به دوروبرش کرد<br> بعد نمکدونو گذاشت تو کیفش <img src="http://jokopic.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"><br> دکترا قطع امید کردن !!<br></font><hr style="width: 100%; height: 2px; "><font size="3">فقط تو ایرانه كه:<br> داری زیره باره مشكلاتت له میشی میگن برو خدارو شكر كن سالمی،<br> مریض میشی میگن خداروشكر كن زنده ای،<br> می میری میگن خداروشكر مرد راحت شد!</font>!<br><hr style="width: 100%; height: 2px; "><font size="3">هیچی بدتر از این نبود که شام خوشمزه داشته باشید،<br> مهمونای خوب داشته باشید،<br></font><font size="3">فیلم عالی هم داشته باشه اما تو؛<br> مشقات مونده باشه! یادتونه؟ <img src="http://jokopic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley"><br></font><hr style="width: 100%; height: 2px; "><font size="3">یه خونه دوبلکس هم نداریم ، پله داشته باشه<br> با خانواده که حرفمون شد ، بغض کنیم !<br> دستمونو بگیریم جلو دهنمون ، بدو بدو پله ها رو بریم بالا<br> خیلی کلاس داره لامصب <img src="http://jokopic.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley"></font><br><hr style="width: 100%; height: 2px; "><font size="3">روش صحیح کمک گرفتن از مردها در امر خانه تکانی :<br> زن : عزیزم این مبل رو باید عوض کنیم<br> لکه هاش پاک نمیشه ، خیلی کثیفه !!<br> مرد :&nbsp; کی میگه پاک نمیشه؟<br> برو یه دستمال و شامپو بیار خودم تمیزش میکنم <img src="http://jokopic.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"> <img src="http://jokopic.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley"><br></font><hr style="width: 100%; height: 2px; "><font size="3">وقتی چیزیو گم کردی و مامانت نتونست پیداش کنه،<br> بدون واسه همیشه گم شده <img src="http://jokopic.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif" alt=":|" class="wp-smiley"></font><font size="3"> </font></div>